All Posts By

admin

Nog 70 dagen om ons milieu te beschermen

By | Press Release

Over ongeveer 70 dagen gaat De Nationale Assemblée met verkiezingsreces. Dat geeft ons dus nog 70 dagen om de volksvertegenwoordiging te overtuigen dat Suriname haar bos wenst te behouden en haar milieu schoon wenst te houden. Via de website http://schoonengroensuriname.sr is er per vandaag een online handtekeningenactie gestart.

Met de actie wordt er bij De Nationale Assemblée gepleit voor de aanname van effectievere milieu- en natuurwetgeving.

In 2018 werd de ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer aangeboden aan De Nationale Assemblée, in 2019 kwam daar de ontwerpwet Milieu bij. Milieudeskundigen pleiten al ruim 18 jaren voor deze, alsook voor gerelateerde wetten zoals de Wet Kustbescherming. In december vorig jaar is vanuit Forest93 het initiatief genomen om de ontwerpwetten samen te bundelen in één milieu- en natuurwet. De bundeling komt voort uit de gedachte dat natuur, samen met water, lucht, bodem en de mate van verontreiniging, een onlosmakelijk onderdeel van het milieu vormt. De nieuwe gecombineerde wet moet onder andere regelen dat elke Surinamer een zorgplicht heeft voor de natuur, dat bedrijven die moedwillig vervuilen diens schade herstellen en dat er harder kan worden opgetreden tegen personen die vuil dumpen.

De Forest93 campagne die bekend is met de slogan 93% bos, 100% Surinaams is van mening dat er ondanks verschillen in geloofsovertuiging, geslacht, leeftijd, afkomst of inkomen, er één onderwerp is dat Surinamers absoluut bindt: de liefde voor de natuur. Met de uitbreiding van infrastructuur en de industriële ontwikkelingen die zullen volgen op de olievondst is er echter wel up-to-date wetgeving nodig om bedrijvigheid én zorg voor onze (natuurlijke) omgeving hand in hand te laten gaan.

Mede door de verouderde wetgeving profiteert Suriname, als bosrijkste land ter wereld, nog te weinig van deze status. De ontwerpwetten gaan daarom mee met de tijd en maken nieuwe verdienmodellen rondom CO2 opslag en ecotoerisme mogelijk.

De voorzitter van De Nationale Assemblée heeft de ambitie uitgesproken om nog voor het verkiezingsreces in april de milieu-en natuurwet te willen behandelen. Als Forest93 roepen we de samenleving op om De Nationale Assemblée, zowel coalitie als oppositie, te helpen overtuigen om de wet aan te nemen … voor ons bos, voor onze kinderen en onze toekomst. Rondom Paramaribo zullen verschillende billboards oproepen om een keuze te maken tussen schoon bos of een vervuilde omgeving: wij kiezen bos. Wat kies jij?

DOWNLOAD PRESS RELEASE

Conflictresolutie: Een Methode ter Onderhandeling van het Surinaams Grondenrechtenvraagstuk

By | Whitepaper

De onderhandeling over grondenrechten is uitgegroeid tot een conflict tussen de overheid van Suriname en de inheemse- en marron gemeenschappen. Alhoewel er pogingen zijn gedaan tot oplossing van het conflict, blijkt dat partijen steeds verder uit elkaar staan wat leidt tot polarisatie. In dit artikel wordt een analyse van het conflict gepresenteerd vanuit het perspectief van conflictresolutie. Met behulp van het “Conflict Dynamics Continuum” (Carpenter & Kennedy, 2001) wordt aangegeven dat de overheid het conflict graag ziet oplossen met een compromis, waarbij niet alleen de belangen worden gediend van alle Surinamers, maar er ook politieke winst behaald wordt. De gemeenschappen benaderen het conflict competitief en zien de oplossing in het verkrijgen van rechten boven en onder de grond. Sinds 2007, zijn de uiteenlopende standpunten verheven tot een publiek conflict waarbij er verschillende maatschappelijke groepen betrokken zijn. De oplossing die wordt voorgesteld is die van een vijf-stappen proces dat focust op een waardig multi-stakeholder proces in plaats van op het eindproduct (het compromis of wetgeving). Hierbij worden zowel overheid en gemeenschappen bewust gemaakt van de verschillende methoden die er zijn voor oplossing van conflicten. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk een proces ontwerpen, waarbij de methode, de thema’s en de strategie worden vastgelegd voor de onderhandeling. In dat geval kunnen alle partijen beslissingen nemen en kan er transparantie worden gewaarborgd in het proces.

DOWNLOAD WHITEPAPER

The Rules are Changing: Indigenous Peoples and Social Impact Assessments

By | Whitepaper

This White Paper intends to help policymakers, private companies, scientists and practitioners who are involved in Environmental and Social Impact Assessments in Suriname. The paper proposes to change the way Social Impact Assessments are conducted by considering international rules, best practices and guidelines and the needs and customs of indigenous peoples. This will give a basis to make accurate interventions and to design social investment programs with a clear sustainable development focus for these vulnerable communities.

DOWNLOAD WHITEPAPER