Category

Whitepaper

Livelihood Vulnerability Index 
for Communities in
 South-West Suriname

By | Whitepaper

In het zuiden van Suriname wonen de meest kwetsbare gemeenschappen van het land. Hoe kwetsbaar de gemeenschappen zijn en voor welke elementen meer of minder is niet altijd even duidelijk. Groene Groei Suriname besloot een kwetsbaarheidsindex te ontwikkelen om een startpunt vast te kunnen stellen, en de impact van projecten en overheidsprogramma’s op termijn te kunnen meten.

In de periode maart tot en met november 2023 werd in drie inheemse dorpen alvast een meting uitgevoerd. Dit zijn de dorpen Amatopo, Curuni en Kwamalasamutu in district Sipaliwini. 83 huishoudens verdeeld over deze drie dorpen deden mee in de studie.

De informatiesheet geeft de kwetsbaarheidindex weer voor de drie dorpen.

 

In the period March to November 2023, Green Growth Suriname conducted a study to assess the vulnerability of indigenous communities in the south-west of Suriname. Although these communities are oftentimes considered to be amongst the most vulnerable peoples in Suriname, it is difficult to assess what the complexity is of their vulnerabilities.
Green Growth Suriname developed a Livelihood Vulnerability Index 
 for Communities in 
 South-West Suriname. 83 households from the villages Amatopo, Curuni and Kwamalasamutu participated in this baseline assessment. Thanks to the index it will now become possible to measure impacts from social projects and government programmes on these communities more precisely.

 

Lokale indicatoren in beeld gebracht: klimaatverandering zien, voelen, ruiken en horen

By | Whitepaper

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Maar wat zegt klimaatverandering ons eigenlijk in het dagelijks leven.
Groene Groei Suriname stelde zichzelf de vraag “wat zijn de indicatoren die gebruikt worden door de lokale bevolking voor de indicatie van seizoensinvloeden?” Met andere woorden welke en hoeveel traditionele kennis gebruiken we in de verschillende districten om klimaatverandering te voorspellen.

GGS voerde dit onderzoeksproject in eigen berheer uit met behulp van diverse studenten van de Anton de Kom Universiteit Suriname. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen november 2021 en maart 2023. De resultaten zijn vervat in een research paper die gepubliceerd werd in Vol. 14 No. 1 (2023) van de Academic Journal of Suriname.

De studie onthult een robuust indicatorsysteem dat actief is in alle deelnemende districten, zowel urbane, rurale als beboste gebieden. Het gaat om indicatoren die een scala aan veranderingen detecteren in windpatronen, blikseminslag, regenval, waterstanden en kwaliteit, fenologie van dieren en planten, en lucht- en bodemkwaliteit.

Dit lokale kennissyteem is een waardevolle hulpbron om snel te kunnen reageren op de uitdagingen die klimaatverandering in Suriname met zich meebrengt, een land dat zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Lees hier de samenvattende informatiesheet van dit onderzoek met de seizoenswielen met indicatoren voor klimaatverandering voor 7 districten in Suriname.

Klimaatverandering zorgt voor kopzorgen bij boeren

By | Whitepaper

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Zo ook onze voedselproducenten: de boeren.

In opdracht van de UN Food and Agriculture Organization (FAO) 
voor het Project “Improving the Capacity of the Ministry of Agriculture of Suriname to build resilience to climate change in the agricultural sector (GCP/SUR/004/ GCR)” deed Groene Groei Suriname een studie naar de Knowledges, Attitudes and Practices over klimaatverandering in de agrarische sector. Het project zelf focuste op de districten Nickerie, Saramacca en Coronie. De studie is dus ook in deze districten uitgevoerd in de periode november 2022 tot februari 2023 waarbij er 300 personen werden geinterviewd

Lees hier de belangrijkste kopzorgen van Surinaamse boeren inzake klimaatverandering.

Seasonal indicators for rapid detection of climate variability across Suriname

By | Publication, Whitepaper

Climate-related changes are occurring at a rate surpassing local communities’ adaptive capacity. These communities often rely on their traditional knowledge to navigate and adapt to the changing environment, using seasonal indicators and calendars. The study highlights and documents the local knowledge for detecting climate variability held by the citizens in seven districts of Suriname. Through participatory data collection and analysis, we identified 219 indicators that detect a wide range of changes in wind patterns, lightning occurrences, rainfall, water levels and quality, animal and plant phenology, and air and soil quality. Approximately one-third of these indicators were location-specific, exhibiting great detail and specialization. The study reveals a robust indicator system active across all participating urban, rural, or forested districts. It concludes that local knowledge may become a valuable resource for responding rapidly to the challenges posed by climate change in Suriname, a nation highly vulnerable to the impacts of climate change.

Assigned by Green Growth Suriname, Dr. Gwendolyn Smith, Chowenga Mawie en Jethro Karsters wrote a research paper on seasonal indicators for 7 districts in Suriname which was published in the Academic Journal of Suriname, Vol.14 No1. (2023).

Local knowledge matters: understanding the decision-making processes of communities under climate change in Suriname

By | Publication, Whitepaper

In October 2021, GGS started with a local research project with an open call for local students to participate. A group of 10 students was selected. They followed training sessions to prepare for data-gathering for the project to find local indicators for climate change. Two (2) students participated in the data processing and editing of the report.

On January 12, 2024 the first publication on the research was published in Frontiers in Climate.


Collaborative (Co)-Management as a Model for Bio-Cultural Conservation in Suriname 

By | Whitepaper

The Green Growth Suriname Foundation published its white paper titled: Collaborative (Co)-Management as a Model for Bio-Cultural Conservation in Suriname with the intend to help policymakers, private companies, scientists and practitioners who are involved in Nature Conservation in Suriname understand the developments in the area of co-management.

The direct motive for the paper is the implementation process of the Environmental Framework Law (operational since May 2020), which now includes opportunities for co-management. The paper presents an overview of how co-management partnerships are structured and how they could work in practice. This paper concludes with a set of recommendations for solving the problems that commonly emerge in co-management partnerships, especially the problems that are already occurring or are expected to occur in Suriname.

Download White Paper

Conflictresolutie: Een Methode ter Onderhandeling van het Surinaams Grondenrechtenvraagstuk

By | Whitepaper

De onderhandeling over grondenrechten is uitgegroeid tot een conflict tussen de overheid van Suriname en de inheemse- en marron gemeenschappen. Alhoewel er pogingen zijn gedaan tot oplossing van het conflict, blijkt dat partijen steeds verder uit elkaar staan wat leidt tot polarisatie. In dit artikel wordt een analyse van het conflict gepresenteerd vanuit het perspectief van conflictresolutie. Met behulp van het “Conflict Dynamics Continuum” (Carpenter & Kennedy, 2001) wordt aangegeven dat de overheid het conflict graag ziet oplossen met een compromis, waarbij niet alleen de belangen worden gediend van alle Surinamers, maar er ook politieke winst behaald wordt. De gemeenschappen benaderen het conflict competitief en zien de oplossing in het verkrijgen van rechten boven en onder de grond. Sinds 2007, zijn de uiteenlopende standpunten verheven tot een publiek conflict waarbij er verschillende maatschappelijke groepen betrokken zijn. De oplossing die wordt voorgesteld is die van een vijf-stappen proces dat focust op een waardig multi-stakeholder proces in plaats van op het eindproduct (het compromis of wetgeving). Hierbij worden zowel overheid en gemeenschappen bewust gemaakt van de verschillende methoden die er zijn voor oplossing van conflicten. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk een proces ontwerpen, waarbij de methode, de thema’s en de strategie worden vastgelegd voor de onderhandeling. In dat geval kunnen alle partijen beslissingen nemen en kan er transparantie worden gewaarborgd in het proces.

DOWNLOAD WHITEPAPER

The Rules are Changing: Indigenous Peoples and Social Impact Assessments

By | Whitepaper

This White Paper intends to help policymakers, private companies, scientists and practitioners who are involved in Environmental and Social Impact Assessments in Suriname. The paper proposes to change the way Social Impact Assessments are conducted by considering international rules, best practices and guidelines and the needs and customs of indigenous peoples. This will give a basis to make accurate interventions and to design social investment programs with a clear sustainable development focus for these vulnerable communities.

DOWNLOAD WHITEPAPER