Category

Publication

Local knowledge matters: understanding the decision-making processes of communities under climate change in Suriname

By | Publication, Whitepaper

In October 2021, GGS started with a local research project with an open call for local students to participate. A group of 10 students was selected. They followed training sessions to prepare for data-gathering for the project to find local indicators for climate change. Two (2) students participated in the data processing and editing of the report.

On January 12, 2024 the first publication on the research was published in Frontiers in Climate.


Carbon Credits: de business case

By | Press Release, Publication, Uncategorised

On Friday November 3rd, 2023 Green Growth Suriname, under its Forest93 brand, organised a seminar as side-event to the United Business Fair in Suriname. The seminar was themed “Carbon Credits: de business case” and was aimed at business people in Suriname.

Two speakers were invited:

Mrs. Gwendolyn Smith, chair of Green Growth Suriname and a UN Roster of Expert on Climate Change and REDD+, gave an introduction on carbon credits: what are they? How does this market work? What are preconditions for a successfull carbon credit system? What regulations or preparations should be in place?

Mr. Vasco van Roosmalen, CEO of ReSeed introduced the ReSeed model. He gave insights about how small farm holders could be eligible for carbon credits because they are among “the largest carbon asset managers in the world”.

65 people participated including representatives of the business society, accountants, indigenous organizations, conservation organizations, academia and agricultural entrepreneurs.

Please find the presentation slides here (download button under the file).

Dringende oproep om Suriname groen te houden

By | Press Release, Publication

Keep Suriname Green is de dringende oproep van groene organisaties in Suriname om Suriname samen groen te houden.

De zorg voor de natuur is immers een taak van ons allemaal. 

Ondanks dat Suriname nog steeds het meest beboste land ter wereld is qua bosbedekking per persoon heeft Suriname belangrijke zaken nog niet in orde om ook het meest beboste land te blijven. Dat baart zorgen voor de toekomst.

Hoewel de Republiek Suriname herhaaldelijk op internationale fora heeft uitgesproken de ambitie te hebben om 93% bosbedekking te behouden, lijkt dit in de praktijk moeilijker waar te maken. Zo is natuurbeschermingswetgeving reeds 70 jaar oud, is er nog geen overeenstemming over een ruimtelijke planning van het grondgebied, en nog te vaak winnen korte termijn economische belangen het van lange termijn duurzame beleidsbeslissingen.

Hoewel Suriname nog geen grootschalige ontbossing kent zoals bijvoorbeeld in Azië en Brazilië is gebeurd door industriële landbouw, gaat de stand van de bosbedekking achteruit met zo’n 0.06% per jaar. Buitenlandse investeerders hebben interesse om zich in Suriname te vestigen voor het uitoefenen van grootschalige landbouw, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn over de exacte locatie en de impact op ons bos door de verwachte omvangrijke ontbossingsactiviteiten. Ook mijnbouw is een grote bedreiging voor het behouden van onze bosbedekking. WWF heeft recent een rapport gepubliceerd waarin Suriname wereldwijd op de eerste plaats staat als het aankomt op ontbossing door mijnbouwactiviteiten. Maar liefst 28.5% van de totale ontbossing in Suriname heeft een directe link met de mijnbouw. 


Bron: WWF Germany. (2023). Extracted Forests. Unearthing the role of mining-related deforestation as a driver of global deforestation. 

Niet alleen het percentage bosbedekking is belangrijk, met name de kwaliteit van het bos doet er toe. Er komt steeds meer druk op het bos door de aanleg van wegen, uitgiftes van mijnbouwconcessies buiten de bosgordel, de oprukkende landbouwgrens door het omzetten van bos in landbouwgrond en de impacts van klimaatverandering. Ook reeds beschermde natuurgebieden genieten in de praktijk geen bescherming tegen andere belangen. De effecten hiervan zijn reeds merkbaar en grotendeels onomkeerbaar: er is minder voeding te vinden voor gemeenschappen in de dorpen, er zijn zorgen over de gezondheid en de leefbaarheid voor mens en dier wordt aangetast.

Momenteel is er volop aandacht voor de investeringen in de olie- en gassector. Opvallend genoeg roepen bedrijven in deze sectoren Suriname ook op om haar bos te behouden. Niet in de laatste plaats om te dienen als compensatie van wereldwijde emissies. Zowel de overheid als het bedrijfsleven geven aan heil te zien in de handel van carbon credits en debt-for-nature swaps. Als Suriname deze ‘spaarpot voor de toekomst’ wil behouden, en gebruik wil kunnen maken van de carbon credit handel, is de voorwaarde dat het bos moet blijven staan. 

Keep Suriname Green is een oproep om natuurinclusief én toekomstgericht te denken bij beleids- en investeringsbeslissingen. Mens en natuur kunnen niet wachten totdat het bos verder aangetast wordt. De bij De Nationale Assemblee ingediende ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is een belangrijke stap om als samenleving bewustere keuzes te maken, en de natuur te beschermen voor onze nakomelingen. Bovendien legt deze wet een basis om onze inheemse en tribale broeders en zusters, die meer dan 40% van de natuur op ons grondgebied in tact hebben helpen houden, eindelijk erkenning en compensatie te geven voor deze rol. Dit, naast de officiele erkenning en wettelijke bescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken in Suriname die eindelijk geregeld moet worden.

Op www.keepsurinamegreen.sr delen wij de komende periode steeds nieuwe informatie over waarom het belangrijk is om Suriname groen te houden. 


Stichting Groene Groei Suriname
Conservation International Suriname
WWF Guianas
Tropenbos Suriname

Visie van Surinamers over de ruimtelijke inrichting van Suriname in 2072

By | Press Release, Publication

In opdracht van de Inter-American Development Bank (IaDB) heeft de Stichting Groene Groei Suriname, in afstemming met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (Min ROM) gewerkt aan een visie over de ruimtelijke ordening van Suriname, zoals de gebruikers van de ruimte in Suriname dat zien. 

Honderden stakeholders zijn gedurende het proces van vier maanden gevraagd naar hun idee over de inrichting en het gebruik van de ruimte in Suriname over 50 jaar, oftewel in 2072. De uitdaging om met z’n allen ver in de toekomst te kijken, en te durven dromen, is aangegaan aan de hand van de toepassing van verschillende technieken. Het proces werd verdeeld in fasen zoals een online survey, het luisteren naar de conversaties op sociale media, organiseren van workshops en het bijwonen van informatie-sessies over actuele thema’s rondom ruimtelijke ordening. Elk van de fasen was bedoeld om een steeds specifieker beeld te krijgen van hoe het toekomstbeeld van Suriname op het gebied van ruimtelijke ordening eruit kan zien. Hierbij is gebruik gemaakt van de vijf pilaren die het Ministerie van ROM toepast, te weten: sociale zekerheid, economische weerbaarheid, ruimtelijke duurzaamheid, bescherming van het milieu en goed beleid (cq. sterke instituten).

Het resultaat van het onderzoek is een document waarvan dit de samenvatting is. De hier gepresenteerde visie geeft de richtlijnen aan die stakeholders – oftewel de gebruikers van de ruimte in Suriname – belangrijk vinden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Suriname. Dit document is bedoeld als input voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, als ook de totale regering, om haar lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Suriname op te baseren. Daarnaast zal deze visie moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat een toekomstbestendige en planmatige ontwikkeling van Suriname beter mogelijk wordt en de wensen van Suriname worden gerepresenteerd.

Namens het uitvoerend team worden alle stakeholders bedankt voor het openhartig meedenken en dromen.

Student Research assignment: Local knowledge for indicating climate change in Suriname

By | Press Release, Publication

Green Growth Suriname Foundation has an opportunity for a student research assignment, starting  November 2021.

Background
Climate change will have a profound effect on Suriname. Predictions for Suriname as a whole show that with doubling of Carbon Dioxide by the year 2100, the mean annual temperature increases by 2.6 centigrade and the mean annual precipitation will decrease about 4.7% compared to the last 20-30 years (Nurmohamed, 2008). Even more important are the factors other than warming, including changes in rainfall pattern and frequency that is expected to have a larger scale effect than biotic interactions between species and soil variations (Borchert, 1998). The projected shift in rainfall patterns – specifically the length of the dry season – is identified as the key-controller for tropical forest climatic change (Hutyra et al, 2005). Such predictions are consistent with the finding that the dry season between the months of May-December will become dryer with 24% by 2080 in Suriname (Nurmohamed, 2008).

However, accurate predictions about the effects of climate are difficult to capture in the abstract models used nowadays (Da Silva,Werth & Arissar, 2008). The complex nature of climate is not well understood, often because it is removed from its social context (Weber, 2006; Leiserowitz, 2006; Vedwan & Rhoades, 2001; Vogel & O’Brien, 2006). People that have lived in a specific place for long periods of time (>10 years) have observed change in their immediate environment. These local peoples have developed and interchanged practical instruments and normative knowledge about the ecological, socio-economic and cultural environment (Agrawal, 1995).  They rely on experience and have identified indicators in their surroundings. These dynamic, inside-out strategies are a valuable point of departure for the design of present-day adaptive resource management strategies (Parlee & Fikret, 2006).

Suriname provides a unique location to study climate change. A primary aim of this research is to study the traditional system in recognizing and predicting ecosystem alterations. With this research indicators will be identified based on local concepts, knowledge and practices to foresee climate-related hazards. Specific objectives are to 1) Identify verifiable forest indicators for seasonal climate change and 2) Define the traditional knowledge system as it relates to understanding climate change.

Research goal
The overall goal of the project is to study the traditional system in recognizing and predicting ecosystem alterations. A better understanding of how local peoples perceive and manage local ecosystems in changing climate is an anticipated result of this research. We plan to answer the following research questions: What are the indicators used by local peoples for indicating seasonality? Can these traditional indicators be used as a prediction tool for change for future use?

Student Opportunity
Students will work together with a PhD. level researcher to answer the research questions. In practice, students will visit different stakeholders and interview them on the indicators. Also, students will work together with the lead researcher to gather information from the field in social mapping exercises, as well as other research methods. The work will eventually be published in an academic journal with mentioning of students and other contributors.

The period for collaboration in this research project is a minimum of 3 months and can go as long as the student needs to complete his/her project. Students will receive a stipend of U$ 500 for contributing to this research project which will be used for transportation and professional fees.

Students who are interested can contact us via email: gwen@greengrowthsuriname.org