Category

Press Release

Webinar: hoe beschermen we het bos met satelliet technologie

By | Press Release

Op 17 november 2020 heeft de stichting Groene Groei Suriname, samen met Satelligence, een webinar georganiseerd met als titel “het beschermen van het Surinaamse bos met satelliettechnologie”. In de webinar zijn de experts van Satelligence ingegaan op de techniek die zij gebruiken om ontbossing en bosvermindering in kaart te brengen. Hierbij hebben zij voorbeelden van projecten laten zien voor zowel bedrijven als overheden en is er ingegaan op de type dataverzameling in Suriname.

De data die met behulp van de technieken van Satelligence, sinds januari 2020 over Suriname wordt verzameld, wordt opgeslagen in een online database. De inloggegevens van deze database zijn door Stichting Groene Groei Suriname gedeeld met de bosautoriteiteiten in het land, als ook met de groene NGO’s die in Suriname opereren. Daarnaast kan het algemene publiek op www.busitaki.sr  elk kwartaal een samenvatting zien van de data uit dat kwartaal. Met de data wordt de autoriteiten een extra databron geboden om zicht te hebben op wat er in het bos gebeurd. In het vierde kwartaal van 2020 zal geëvalueerd worden in hoeverre de projectdoelstellingen behaald zijn en het vervolgtraject bepaald.

Web serie Busi Taki van start

By | Press Release

Op 01 oktober is de web serie Busi Taki gestart. Vlogger Christio Wijnhard zal elke week op zoek gaan naar informatie rondom een ander thema dat met onze natuur te maken heeft.

Christio bespreekt brede onderwerpen als “wat is bos?” als ook meer technische onderwerpen als “wat zijn carbon credits nou eigenlijk” en “hoe helpt de milieuraamwet ons natuur behouden?”. In de aflevering krijgt Christio ook updates over de stand van zaken van het bos in het item ‘de Forest Clock’. Aan de hand van satellietdata wordt er ingezoomd op bosvermindering dat is waargenomen in een deel van Suriname dat near-real time gemonitord wordt met Satelligence.

Het eerste seizoen heeft 20 afleveringen. Op www.busitaki.sr zullen er op donderdags nieuwe vlogs geplaatst worden. Op deze website zijn er ook korte updates te vinden van Christio’s avonturen tijdens zijn onderzoek. Daarnaast wordt elk kwartaal een update gepost over de data die verzameld is met satellieten.

Nog 70 dagen om ons milieu te beschermen

By | Press Release

Over ongeveer 70 dagen gaat De Nationale Assemblée met verkiezingsreces. Dat geeft ons dus nog 70 dagen om de volksvertegenwoordiging te overtuigen dat Suriname haar bos wenst te behouden en haar milieu schoon wenst te houden. Via de website http://schoonengroensuriname.sr is er per vandaag een online handtekeningenactie gestart.

Met de actie wordt er bij De Nationale Assemblée gepleit voor de aanname van effectievere milieu- en natuurwetgeving.

In 2018 werd de ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer aangeboden aan De Nationale Assemblée, in 2019 kwam daar de ontwerpwet Milieu bij. Milieudeskundigen pleiten al ruim 18 jaren voor deze, alsook voor gerelateerde wetten zoals de Wet Kustbescherming. In december vorig jaar is vanuit Forest93 het initiatief genomen om de ontwerpwetten samen te bundelen in één milieu- en natuurwet. De bundeling komt voort uit de gedachte dat natuur, samen met water, lucht, bodem en de mate van verontreiniging, een onlosmakelijk onderdeel van het milieu vormt. De nieuwe gecombineerde wet moet onder andere regelen dat elke Surinamer een zorgplicht heeft voor de natuur, dat bedrijven die moedwillig vervuilen diens schade herstellen en dat er harder kan worden opgetreden tegen personen die vuil dumpen.

De Forest93 campagne die bekend is met de slogan 93% bos, 100% Surinaams is van mening dat er ondanks verschillen in geloofsovertuiging, geslacht, leeftijd, afkomst of inkomen, er één onderwerp is dat Surinamers absoluut bindt: de liefde voor de natuur. Met de uitbreiding van infrastructuur en de industriële ontwikkelingen die zullen volgen op de olievondst is er echter wel up-to-date wetgeving nodig om bedrijvigheid én zorg voor onze (natuurlijke) omgeving hand in hand te laten gaan.

Mede door de verouderde wetgeving profiteert Suriname, als bosrijkste land ter wereld, nog te weinig van deze status. De ontwerpwetten gaan daarom mee met de tijd en maken nieuwe verdienmodellen rondom CO2 opslag en ecotoerisme mogelijk.

De voorzitter van De Nationale Assemblée heeft de ambitie uitgesproken om nog voor het verkiezingsreces in april de milieu-en natuurwet te willen behandelen. Als Forest93 roepen we de samenleving op om De Nationale Assemblée, zowel coalitie als oppositie, te helpen overtuigen om de wet aan te nemen … voor ons bos, voor onze kinderen en onze toekomst. Rondom Paramaribo zullen verschillende billboards oproepen om een keuze te maken tussen schoon bos of een vervuilde omgeving: wij kiezen bos. Wat kies jij?

DOWNLOAD PRESS RELEASE