Category

Press Release

Carbon Credits: de business case

By | Press Release, Publication, Uncategorised

On Friday November 3rd, 2023 Green Growth Suriname, under its Forest93 brand, organised a seminar as side-event to the United Business Fair in Suriname. The seminar was themed “Carbon Credits: de business case” and was aimed at business people in Suriname.

Two speakers were invited:

Mrs. Gwendolyn Smith, chair of Green Growth Suriname and a UN Roster of Expert on Climate Change and REDD+, gave an introduction on carbon credits: what are they? How does this market work? What are preconditions for a successfull carbon credit system? What regulations or preparations should be in place?

Mr. Vasco van Roosmalen, CEO of ReSeed introduced the ReSeed model. He gave insights about how small farm holders could be eligible for carbon credits because they are among “the largest carbon asset managers in the world”.

65 people participated including representatives of the business society, accountants, indigenous organizations, conservation organizations, academia and agricultural entrepreneurs.

Please find the presentation slides here (download button under the file).

Dringende oproep om Suriname groen te houden

By | Press Release, Publication

Keep Suriname Green is de dringende oproep van groene organisaties in Suriname om Suriname samen groen te houden.

De zorg voor de natuur is immers een taak van ons allemaal. 

Ondanks dat Suriname nog steeds het meest beboste land ter wereld is qua bosbedekking per persoon heeft Suriname belangrijke zaken nog niet in orde om ook het meest beboste land te blijven. Dat baart zorgen voor de toekomst.

Hoewel de Republiek Suriname herhaaldelijk op internationale fora heeft uitgesproken de ambitie te hebben om 93% bosbedekking te behouden, lijkt dit in de praktijk moeilijker waar te maken. Zo is natuurbeschermingswetgeving reeds 70 jaar oud, is er nog geen overeenstemming over een ruimtelijke planning van het grondgebied, en nog te vaak winnen korte termijn economische belangen het van lange termijn duurzame beleidsbeslissingen.

Hoewel Suriname nog geen grootschalige ontbossing kent zoals bijvoorbeeld in Azië en Brazilië is gebeurd door industriële landbouw, gaat de stand van de bosbedekking achteruit met zo’n 0.06% per jaar. Buitenlandse investeerders hebben interesse om zich in Suriname te vestigen voor het uitoefenen van grootschalige landbouw, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn over de exacte locatie en de impact op ons bos door de verwachte omvangrijke ontbossingsactiviteiten. Ook mijnbouw is een grote bedreiging voor het behouden van onze bosbedekking. WWF heeft recent een rapport gepubliceerd waarin Suriname wereldwijd op de eerste plaats staat als het aankomt op ontbossing door mijnbouwactiviteiten. Maar liefst 28.5% van de totale ontbossing in Suriname heeft een directe link met de mijnbouw. 


Bron: WWF Germany. (2023). Extracted Forests. Unearthing the role of mining-related deforestation as a driver of global deforestation. 

Niet alleen het percentage bosbedekking is belangrijk, met name de kwaliteit van het bos doet er toe. Er komt steeds meer druk op het bos door de aanleg van wegen, uitgiftes van mijnbouwconcessies buiten de bosgordel, de oprukkende landbouwgrens door het omzetten van bos in landbouwgrond en de impacts van klimaatverandering. Ook reeds beschermde natuurgebieden genieten in de praktijk geen bescherming tegen andere belangen. De effecten hiervan zijn reeds merkbaar en grotendeels onomkeerbaar: er is minder voeding te vinden voor gemeenschappen in de dorpen, er zijn zorgen over de gezondheid en de leefbaarheid voor mens en dier wordt aangetast.

Momenteel is er volop aandacht voor de investeringen in de olie- en gassector. Opvallend genoeg roepen bedrijven in deze sectoren Suriname ook op om haar bos te behouden. Niet in de laatste plaats om te dienen als compensatie van wereldwijde emissies. Zowel de overheid als het bedrijfsleven geven aan heil te zien in de handel van carbon credits en debt-for-nature swaps. Als Suriname deze ‘spaarpot voor de toekomst’ wil behouden, en gebruik wil kunnen maken van de carbon credit handel, is de voorwaarde dat het bos moet blijven staan. 

Keep Suriname Green is een oproep om natuurinclusief én toekomstgericht te denken bij beleids- en investeringsbeslissingen. Mens en natuur kunnen niet wachten totdat het bos verder aangetast wordt. De bij De Nationale Assemblee ingediende ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is een belangrijke stap om als samenleving bewustere keuzes te maken, en de natuur te beschermen voor onze nakomelingen. Bovendien legt deze wet een basis om onze inheemse en tribale broeders en zusters, die meer dan 40% van de natuur op ons grondgebied in tact hebben helpen houden, eindelijk erkenning en compensatie te geven voor deze rol. Dit, naast de officiele erkenning en wettelijke bescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken in Suriname die eindelijk geregeld moet worden.

Op www.keepsurinamegreen.sr delen wij de komende periode steeds nieuwe informatie over waarom het belangrijk is om Suriname groen te houden. 


Stichting Groene Groei Suriname
Conservation International Suriname
WWF Guianas
Tropenbos Suriname

Visie van Surinamers over de ruimtelijke inrichting van Suriname in 2072

By | Press Release, Publication

In opdracht van de Inter-American Development Bank (IaDB) heeft de Stichting Groene Groei Suriname, in afstemming met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (Min ROM) gewerkt aan een visie over de ruimtelijke ordening van Suriname, zoals de gebruikers van de ruimte in Suriname dat zien. 

Honderden stakeholders zijn gedurende het proces van vier maanden gevraagd naar hun idee over de inrichting en het gebruik van de ruimte in Suriname over 50 jaar, oftewel in 2072. De uitdaging om met z’n allen ver in de toekomst te kijken, en te durven dromen, is aangegaan aan de hand van de toepassing van verschillende technieken. Het proces werd verdeeld in fasen zoals een online survey, het luisteren naar de conversaties op sociale media, organiseren van workshops en het bijwonen van informatie-sessies over actuele thema’s rondom ruimtelijke ordening. Elk van de fasen was bedoeld om een steeds specifieker beeld te krijgen van hoe het toekomstbeeld van Suriname op het gebied van ruimtelijke ordening eruit kan zien. Hierbij is gebruik gemaakt van de vijf pilaren die het Ministerie van ROM toepast, te weten: sociale zekerheid, economische weerbaarheid, ruimtelijke duurzaamheid, bescherming van het milieu en goed beleid (cq. sterke instituten).

Het resultaat van het onderzoek is een document waarvan dit de samenvatting is. De hier gepresenteerde visie geeft de richtlijnen aan die stakeholders – oftewel de gebruikers van de ruimte in Suriname – belangrijk vinden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Suriname. Dit document is bedoeld als input voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, als ook de totale regering, om haar lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Suriname op te baseren. Daarnaast zal deze visie moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat een toekomstbestendige en planmatige ontwikkeling van Suriname beter mogelijk wordt en de wensen van Suriname worden gerepresenteerd.

Namens het uitvoerend team worden alle stakeholders bedankt voor het openhartig meedenken en dromen.

LAGERE SCHOOL AMATOPO FEESTELIJK GEOPEND

By | Press Release

Op 31 augustus 2022 werd de Openbare School Amatopo feestelijk ingezegend in het dorp Amatopo, in het zuid-westen van district Sipaliwini. Dit zal de eerste keer zijn dat de inheemse Trio-gemeenschap te Amatopo hier onderwijs zal krijgen. Per oktober zullen de eerste leerlingen starten met basisonderwijs.

Dit project is tot stand gekomen als samenwerking tussen de de Trio gemeenschap, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Stichting Groene Groei Suriname (GGS). Minister Marie Levens noemt het project in haar videoboodschap aan de gemeenschap “een prachtig voorbeeld van een Public-Private Partnerschap”. De Minister benadrukte hoe enorm blij zij is dat nu eindelijk, ook in dit afgelegen gebied, elk kind onderwijs kan genieten in hun eigen omgeving volgens het concept “Education on Location”. De Minister riep de gemeenschap op om zuinig om te gaan met de school.

Granman van de Trio gemeenschap, Jimmy Toeroemang, bedankte een ieder voor de inzet. Dit was een van de eerste projecten die de Granman heeft helpen ontplooien sinds zijn benoeming in september 2021. 

Kapitein Paneshi, Hoofdkapitein Peppoe en Granman Jimmy Toeroemang na de onthulling van het naambord van de O.S. Amatopo

Hoofdkapitein Peppoe sprak namens de gemeenschap van het dorp Amatopo een groot woord van dank uit. Gwendolyn Smith, voorzitter van Stichting Groene Groei Suriname, zei dat zij hoopt de belofte aan kapitein Peppoe te hebben ingelost. De kapitein zei bij de start van het project in oktober dat zijn laatste wens is om een school te zien in zijn dorp, voordat hij uit dit leven moet vertrekken.

Stichting Groene Groei Suriname (GGS) heeft het project gecoördineerd. Met de hulp van velen is het project tot stand gekomen. GGS bedankte daarom onder andere Dean Gorré, de voormalig bondscoach van Natio die Global FOREST93 Ambassador is geworden. Hij heeft zijn netwerk ingezet om extra fondsen te genereren zodat de bouw kon voortgaan, Rotary Club Paramaribo Central kwam in met gasoline en fondsen zodat het project door kon gaan. Ook andere sponsoren zoals Southern Commercial Bank, Beyrouth Bazaar, Talula als ook de leerlingen van Basisschool Stap Vooruit en de Nassy Brouwerschool, als ook Sage Uiterloo, die allen hielpen om schooltassen met inhoud aan te schaffen werden bedankt. Ook werd de hulp van het management en medewerkers van het naastgelegen toeristenoord Amatopo Rainforest bedankt voor de steun. Zij zorgden onder meer voor de waterinstallatie van de school en stonden klaar met extra mankracht wanneer nodig. 

Nadat elk kind zijn rugtas met inhoud in ontvangst had genomen, verplaatste de groep zich naar de school. Met de onthulling van het naambord en een rondleiding werd het gebouw in gebruik genomen. Er zijn vier lokalen, een kantoor, magazijn en een toiletgroep gebouwd. De eerste groep die zal starten bestaat uit 18 leerlingen onder de 15 jaar en 11 personen boven de 15 jaar die alsnog hun lagere school diploma willen behalen. De verwachting is dat er gedurende het jaar meer leerlingen zich zullen aanmelden. 

Het MInisterie van Onderwijs is druk bezig om alle administratieve handelingen in orde te maken zodat ook hier op maandag 03 oktober de schoolbel geluid zal worden door de leerkracht en het schooljaar – voor het eerst – zal aanvangen.

Schoolgebouw O.S. Amatopo in het zuid-westen van Suriname
Vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Tareno gemeenschap en Stichting Groene Groei Suriname bij de opening van de schoolSurvey spatial planning

By | Press Release

The Ministry of Spatial Planning and Environment is developing policy, planning and legislation for spatial planning in Suriname. To have a representative and inclusive process the Ministry is looking for insights from the general public. GGS is happy to support the Ministry of ROM in gathering these insights. In August 2022 an online survey will be distributed through social media, Whatsapp and SMS text to gather responses from Surinamese allover the country. 

Want to contribute? Please fill out the survey here: https://ee.kobotoolbox.org/x/obwNT9zc  

This is step one of the process we have designed to gather stakeholder insights. In the coming months we will organize other initiatives to gather more in-depth information per district, which will support the policy-making and legislative process within the Ministry of Spatial Planning and Environment (ROM).

Student Research assignment: Local knowledge for indicating climate change in Suriname

By | Press Release, Publication

Green Growth Suriname Foundation has an opportunity for a student research assignment, starting  November 2021.

Background
Climate change will have a profound effect on Suriname. Predictions for Suriname as a whole show that with doubling of Carbon Dioxide by the year 2100, the mean annual temperature increases by 2.6 centigrade and the mean annual precipitation will decrease about 4.7% compared to the last 20-30 years (Nurmohamed, 2008). Even more important are the factors other than warming, including changes in rainfall pattern and frequency that is expected to have a larger scale effect than biotic interactions between species and soil variations (Borchert, 1998). The projected shift in rainfall patterns – specifically the length of the dry season – is identified as the key-controller for tropical forest climatic change (Hutyra et al, 2005). Such predictions are consistent with the finding that the dry season between the months of May-December will become dryer with 24% by 2080 in Suriname (Nurmohamed, 2008).

However, accurate predictions about the effects of climate are difficult to capture in the abstract models used nowadays (Da Silva,Werth & Arissar, 2008). The complex nature of climate is not well understood, often because it is removed from its social context (Weber, 2006; Leiserowitz, 2006; Vedwan & Rhoades, 2001; Vogel & O’Brien, 2006). People that have lived in a specific place for long periods of time (>10 years) have observed change in their immediate environment. These local peoples have developed and interchanged practical instruments and normative knowledge about the ecological, socio-economic and cultural environment (Agrawal, 1995).  They rely on experience and have identified indicators in their surroundings. These dynamic, inside-out strategies are a valuable point of departure for the design of present-day adaptive resource management strategies (Parlee & Fikret, 2006).

Suriname provides a unique location to study climate change. A primary aim of this research is to study the traditional system in recognizing and predicting ecosystem alterations. With this research indicators will be identified based on local concepts, knowledge and practices to foresee climate-related hazards. Specific objectives are to 1) Identify verifiable forest indicators for seasonal climate change and 2) Define the traditional knowledge system as it relates to understanding climate change.

Research goal
The overall goal of the project is to study the traditional system in recognizing and predicting ecosystem alterations. A better understanding of how local peoples perceive and manage local ecosystems in changing climate is an anticipated result of this research. We plan to answer the following research questions: What are the indicators used by local peoples for indicating seasonality? Can these traditional indicators be used as a prediction tool for change for future use?

Student Opportunity
Students will work together with a PhD. level researcher to answer the research questions. In practice, students will visit different stakeholders and interview them on the indicators. Also, students will work together with the lead researcher to gather information from the field in social mapping exercises, as well as other research methods. The work will eventually be published in an academic journal with mentioning of students and other contributors.

The period for collaboration in this research project is a minimum of 3 months and can go as long as the student needs to complete his/her project. Students will receive a stipend of U$ 500 for contributing to this research project which will be used for transportation and professional fees.

Students who are interested can contact us via email: gwen@greengrowthsuriname.org

GGS and Satelligence extend satellite monitoring in Suriname

By | Press Release

A recent study into tech-assisted forest governance found that technology based forest monitoring could lead to a 51% decrease in deforestation in the first year and a 21% decrease the following year. The study was published by the Proceedings of the National Academies of Sciences and aimed to compare communities who had shifted to tech-based approach to those who had not. The implication being that a shift to tech monitoring offers a low cost, high return strategy for combating climate change.

Green Growth Suriname (GGS) is dedicated to introducing innovative ways to support forest governance. Suriname’s forest cover is experiencing increasing pressure through logging, goldmining and infrastructure. The nation’s objective is to remain the most forested country on earth by balancing development and conservation.

In its role to help build forest governance, GGS teamed up with Satelligence in 2019 to monitor loss of forest cover through satellite data from multiple satellites as input in the so-called logging approved production area of the country (25% of land surface). Satelligence uses artificial intelligence to do cloud-based processing of radar and optical satellite images to ensure optimum information density.

After a pilot year, GGS is now happy to announce that they will continue to work with Satelligence for an additional two years increasing the monitoring area to cover the entire country.

Satelligence shares their satellite data with Surinamese governance institutes, while a summary of the data is regularly shared with the public via a webseries called Busi Taki. Since 2020, citizens have been armed with the means to help slow the country’s rates of deforestation. Via the citizen science application Green Growth Forests they can take pictures of illegal logging or deforestation sites and upload these in the app. Using Green Growth Forests, we were able to identify cases of deforestation outside of our original scope, and thus we saw the need to increase our area of operations in the country.  

With this new initiative, we aim to support the Government with an extra data set and at the same time empower tribal and indigenous communities to protect the pristine land that they call home. Our tech will provide them with new insights into the health of their forests and avoid encroachment. The communities that live there are uniquely equipped to do so as they provide supply-chain monitoring efforts with much needed “eyes on the ground”. Through a combination of ancient indigenous knowledge and cutting-edge tech, GGS foresees a comprehensive effort to manage the rainforest, which is becoming increasingly important for human life on our planet.  

This cooperation is made possible by funding from the Swedish Postcode Foundation and support from Re:Wild.

Under the extended contract, Satelligence will provide satellite imagery covering the full country

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

By | Press Release

Het inheems dorp Alalapadu introduceerde op 5 juli 2021 geroosterde noten als productuitbreiding van haar merk TUHKA. Zie hier de persconferentie van het dorp zelf.  

Aan de nu welbekende Tuhka olie, uit het inheemse dorp Alalapadu in Zuid-Suriname, is een nieuwe productlijn toegevoegd: geroosterde noten oftewel ‘roasted nuts’. Deze noten zijn bedoeld voor consumptie en hebben een positieve impact op het immuunsysteem vanwege de rijkheid aan vezels, eiwitten en selenium (met name goed voor hart- en vaatziekten en de prostaat).

De lokale productiefaciliteit is de voornaamste inkomstenbron van de gemeenschap in Alalapadu geworden. Met elke aankoop van Tuhka olie of Tuhka Roasted Nuts draagt de consument dus direct bij aan het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud van de ruim 120 bewoners te Alalapadu.

De gemeenschap van Alalapadu is erg trots op deze ontwikkeling tijdens de uitdagende covid-19 periode. In een eigen verklaring leggen de medewerkers van Stichting Tuhka in Alalapadu uit wat de productie inhoudt qua inzet, werkuren en verwerkingsproces. Ook benadrukken zij hoe belangrijk de productie is voor hun levensonderhoud, daar deze gemeenschap een van de meest verafgelegen dorpen in Suriname is.

Met financiële ondersteuning vanuit het Amazon Forest Fund heeft ‘Green Growth Suriname’ (GGS), in samenwerking met lokale Stichting Tuhka in Alalapadu en Conservation International Suriname (CIS) de ‘roasted nuts’ productielijn in 10 maanden ontwikkeld. “De enorme drive van de gemeenschap zelf heeft dit project mogelijk gemaakt. Wij zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor deze kleine Trio-gemeenschap,” aldus Gwendolyn Smith van GGS. De komende maanden zal er verder gewerkt worden aan de Tuhka Roasted Nuts door financiering van de Franse Overheid middels het Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Middels een Conservation Agreement (instandhoudingsovereenkomst aangaande het bos) heeft de gemeenschap van Alalapadu zich sinds 2017 gecommitteerd om het bos rondom het dorp Alalapadu te beschermen (235.000 ha). In dit gebied komen onder meer de unieke Braziliaanse notenbomen voor. Als onderdeel van het TWTIS-programma (Trio Wayana Natuurbescherming in Zuid-Suriname in Ontwikkeling) werkt CI-Suriname sindsdien aan het ondersteunen van Alalapadu bij de duurzame productie van Brazil noot gerelateerde producten.

Met deze nieuwe ontwikkeling wordt invulling gegeven aan het streven van de regering voor het verder ontwikkelen van bosbijproducten (Engels: Non-Timber Forest ProductsNTFPs) als sector. Bosbijproducten zijn alle producten afkomstig uit bossen met uitzondering van hout.

De Tuhka Roasted Nuts zijn vanaf begin juli 2021 te koop bij verschillende supermarkten en drogisterijen en via de webshop avoda.sr. De eerste variant van de Tuhka Roasted Nuts die wordt geïntroduceerd, is de ongezouten pure noot, zonder toevoegingen. De noten worden verpakt in zakjes van 200 gram. HEM Suriname N.V. is de officiële distributeur. Informatie over de gezondheidsvoordelen en verkooppunten van zowel Tuhka Roasted Nuts als Tuhka olie is te vinden op de Tuhka website www.tuhka.sr en via HEM Suriname N.V. op telefoonnummer 472-351.

 

 

 

————-

New product launch in Alalapadu: Tuhka roasted nuts

On July 5, 2021, indigenous village Alalapadu introduced roasted nuts as a product extension of its TUHKA brand. A new product line has been added to the now well-known Tuhka oil, from the indigenous village of Alalapadu in South Suriname: roasted nuts or ‘roasted nuts’. These nuts are intended for consumption and have a positive impact on the immune system due to their richness in fiber, protein and selenium (particularly good for cardiovascular diseases and the prostate).

The local production facility has become the main source of income for the community in Alalapadu. With every purchase of Tuhka oil or Tuhka Roasted Nuts, the consumer contributes directly to being able to provide for the own livelihood of the more than 120 residents in Alalapadu.

The community of Alalapadu is very proud of this development during the challenging covid-19 period. In their own statement (see video), the employees of the Tuhka Foundation in Alalapadu explain what production entails in terms of deployment, working hours and processing process. They also emphasize how important production is for their livelihood, as this community is one of the most remote villages in Suriname.

With financial support from the Amazon Forest Fund, Green Growth Suriname (GGS), in collaboration with local Tuhka Foundation in Alalapadu and Conservation International Suriname (CIS), has developed the ‘roasted nuts’ production line in 10 months. “The tremendous drive of the community itself has made this project possible. We are pleased that we have been able to contribute to a sustainable future for this small Trio community,” said Gwendolyn Smith of GGS. In the coming months, work  on the Tuhka Roasted Nuts will continue with funding from the French Government through the Our Future Forest – Amazonia Verde project.

Since 2017,  the community of Alalapadu has committed itself through a Conservation Agreement to protect the forest surrounding the village of Alalapadu (235,000 ha). This area includes the unique Brazilian nut trees. Ever since, CI-Suriname has been working to support Alalapadu in the sustainable production of Brazil nut related products, as part of the TWTIS program (Trio Wayana Nature Conservation in South Suriname in Development).

This new development fulfills the government’s ambition to further develop non-timber forest products (NTFPs) as a sector. Forest by-products are all products from forests with the exception of wood.

The Tuhka Roasted Nuts are for sale at various supermarkets and drugstores and via the webshop avoda.sr. The first variant of the Tuhka Roasted Nuts to be introduced is the unsalted pure nut, with no additives. The nuts are packed in bags of 200 grams. HEM Suriname NV is the official distributor. Information about the health benefits and points of sale of both Tuhka Roasted Nuts and Tuhka oil can be found on the Tuhka website www.tuhka.sr and via HEM Suriname NV on telephone number 472-351.