De Stichting Natuurparken Suriname, bekend als STINAPA, en de Stichting Groene Groei Suriname (GGS) hebben op 06 mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking zal onder andere inhouden:

  1. Onderzoek en toegepaste wetenschap
  2. Training en workshops
  3. Educatie en bewustzijn

Onderdeel van de samenwerking vormt een  inventarisatie op wetenschappelijke basis van de bestaande flora en fauna in het Cultuurtuinbos gebied. Hierbij wordt naast het veldonderzoek ook gebruik gemaakt van de bestaande literatuur op dat gebied. Op basis van de inventarisatie zal aan ter zake deskundigen gevraagd worden voor bescherming van het Cultuurtuinbos, Aldan niet volgens een IUCN categorie voor beschermde natuurgebieden.

———————————–

The Suriname Nature Park Foundation, known as STINAPA, and the Green Growth Suriname Foundation (GGS) signed a cooperation agreement on 06 May 2021. The collaboration will include:

  1. Research and applied science
  2. Training and workshops
  3. Education and awareness

Part of the collaboration is a scientific inventory of the existing flora and fauna in the Cultuurtuin (an urban green park in Paramaribo) through field research and existing literature. Based on the inventory, the government will be formally asked to protect the Cultuurtuin area, through an IUCN category for protected nature areas or other status.


Picture: Chair of GGS, Dr. Gwendolyn Smith (l) and Chair of Stinapa, Mrs. Djaienti Hindori (r) signing the agreement