Green Growth Champions start gardening project for children’s homes

By 5th June 2021Press Release

Starting at International Environment Day, June 5, 2021, the Green Growth Champions will start their own social environmental project: nature-friendly gardening with children. They will collect money to provide as many children’s homes as possible with mobile garden boxes, seeds, plant material and training so that they can provide for their own healthy food in a sustainable way.

The Green Growth Champions are four young Surinamese with a passion for nature who have been following an internal academy at the Green Growth Suriname Foundation for a year. The champions are Jeffrey Vanan, athlete; Christio Wijnhard, presenter Busi Taki; Glynis Williams, master student Sustainable Management; and Byciel Watsaam, artist. At the ‘academy’, they receive monthly presentations from professionals about nature related themes. There have been lectures about the Environmental Framework Act, about endangered animals, about lifestyles of indigenous people, about tribes, about climate financing, about the origin of the environment field in Suriname and the development since then.

After the last session, the idea arose among the Green Growth Champions to start their own environmental project. In particular, they wanted to carry out a project that also had a social impact, especially given the current difficult circumstances with COVID-19 and the economy. The project therefore had to contribute to nature, contribute to relieving economic pressure and also be healthy.

Eating from your own garden is healthier, cheaper and more environmentally friendly. Plus gardening is an important life skill. The project has thus been set up in such a way that it contributes to:

  • mental health, because gardening has a therapeutic effect
  • physical health and immunity through healthy food
  • the environment by learning to grow in an environmentally friendly way, without pesticides
  • the budget of the homes

The production cost of a garden box is approximately SRD 500. The training component will be carried out with the support of agricultural professionals. Support the Green Growth Champions by making a contribution and help them help as many children’s homes as possible with healthy food… especially now!

You can deposit your contribution into the account of Stichting Groene Groei Suriname, stating “tuinbakken project” via Finabank (SRD) 1000.528.834 or Finabank (USD) 1000.526.181

In the next Busi Taki episode of Friday 11 June, the Green Growth Champions will introduce themselves further. In the third Busi Taki episode of season 2, on June 19, with as topic ‘the healing power of the forest’, a therapeutic gardening project is discussed. The latter is the basis for the Green Growth Champions garden planter project.

——–

De Green Growth Champions beginnen met tuinbakken project voor kindertehuizen

Vanaf internationale milieudag, 5 juni 2021, starten de Green Growth Champions hun eigen sociale milieuproject: natuurvriendelijk tuinieren met kinderen. Zij zamelen geld in om zoveel mogelijk kindertehuizen te voorzien van mobiele tuinbakken, zaden, plantmateriaal en trainingen zodat deze op duurzame wijze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

De Green Growth Champions zijn vier jonge Surinamers met een passie voor de natuur die reeds een jaar een intern traject volgen bij Stichting Groene Groei Suriname. De champions zijn Jeffrey Vanan, atleet; Christio Wijnhard, presentator Busi Taki; Glynis Williams, master student Sustainable Management; en Byciel Watsaam, artiest. In dit traject krijgen zij elke maand een presentatie van een professional over thema’s rondom de natuur: zo zijn er lezingen geweest over de Milieu Raamwet, over bedreigde dieren, over leefwijzen van inheemsen, over tribes, over climate financing, over het ontstaan van het vakgebied milieu in Suriname en de ontwikkeling sindsdien.

Na de laatste sessie ontstond onder de Green Growth Champions het idee om een eigen milieuproject te starten. Zij wilden met name een project uitvoeren die ook een sociale impact had, zeker gezien de huidige moeilijke omstandigheden met COVID-19 en de economie. Het project moest dus bijdragen aan de natuur, bijdragen aan het ontlasten van de economische druk en nog gezond zijn ook.

Eten uit eigen tuin is gezonder, goedkoper en milieuvriendelijker. Plus tuinieren is een belangrijke life skill. Het project is dusdanig opgezet dat het bijdraagt aan:

  • de mentale gezondheid, want tuinieren werkt therapeutisch
  • de fysieke gezondheid en immuniteit door gezonde voeding
  • het milieu door natuurvriendelijk te leren kweken, zonder pesticides
  • de portemonnee van de tehuizen

De productie van één tuinbak is ongeveer SRD 500 . Het project zal worden uitgevoerd met ondersteuning van landbouwprofessionals voor de trainingen. Ondersteun de Green Growth Champions door ook een bijdrage te leveren en help hen zoveel mogelijk kindertehuizen te helpen om zichzelf duurzaam te helpen met gezonde voeding… vooral nu!

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Stichting Groene Groei Suriname, onder vermelding van tuinbakken project: Finabank SRD: 1000.528.834 Finabank USD: 1000.526.181

In de volgende Busi Taki aflevering van vrijdag 11 juni zullen de Green Growth Champions zich verder voorstellen. In de derde Busi Taki aflevering van seizoen 2, op 19 juni, met als onderwerp de geneeskracht van het bos komt o.a. het therapeutisch tuinieren project aan bod. Dit laatste is de basis voor het tuinbakkenproject van de Green Growth Champions.