All Posts By

admin2

Local knowledge matters: understanding the decision-making processes of communities under climate change in Suriname

By | Publication, Whitepaper

In October 2021, GGS started with a local research project with an open call for local students to participate. A group of 10 students was selected. They followed training sessions to prepare for data-gathering for the project to find local indicators for climate change. Two (2) students participated in the data processing and editing of the report.

On January 12, 2024 the first publication on the research was published in Frontiers in Climate.


Carbon Credits: de business case

By | Press Release, Publication, Uncategorised

On Friday November 3rd, 2023 Green Growth Suriname, under its Forest93 brand, organised a seminar as side-event to the United Business Fair in Suriname. The seminar was themed “Carbon Credits: de business case” and was aimed at business people in Suriname.

Two speakers were invited:

Mrs. Gwendolyn Smith, chair of Green Growth Suriname and a UN Roster of Expert on Climate Change and REDD+, gave an introduction on carbon credits: what are they? How does this market work? What are preconditions for a successfull carbon credit system? What regulations or preparations should be in place?

Mr. Vasco van Roosmalen, CEO of ReSeed introduced the ReSeed model. He gave insights about how small farm holders could be eligible for carbon credits because they are among “the largest carbon asset managers in the world”.

65 people participated including representatives of the business society, accountants, indigenous organizations, conservation organizations, academia and agricultural entrepreneurs.

Please find the presentation slides here (download button under the file).

Dringende oproep om Suriname groen te houden

By | Press Release, Publication

Keep Suriname Green is de dringende oproep van groene organisaties in Suriname om Suriname samen groen te houden.

De zorg voor de natuur is immers een taak van ons allemaal. 

Ondanks dat Suriname nog steeds het meest beboste land ter wereld is qua bosbedekking per persoon heeft Suriname belangrijke zaken nog niet in orde om ook het meest beboste land te blijven. Dat baart zorgen voor de toekomst.

Hoewel de Republiek Suriname herhaaldelijk op internationale fora heeft uitgesproken de ambitie te hebben om 93% bosbedekking te behouden, lijkt dit in de praktijk moeilijker waar te maken. Zo is natuurbeschermingswetgeving reeds 70 jaar oud, is er nog geen overeenstemming over een ruimtelijke planning van het grondgebied, en nog te vaak winnen korte termijn economische belangen het van lange termijn duurzame beleidsbeslissingen.

Hoewel Suriname nog geen grootschalige ontbossing kent zoals bijvoorbeeld in Azië en Brazilië is gebeurd door industriële landbouw, gaat de stand van de bosbedekking achteruit met zo’n 0.06% per jaar. Buitenlandse investeerders hebben interesse om zich in Suriname te vestigen voor het uitoefenen van grootschalige landbouw, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn over de exacte locatie en de impact op ons bos door de verwachte omvangrijke ontbossingsactiviteiten. Ook mijnbouw is een grote bedreiging voor het behouden van onze bosbedekking. WWF heeft recent een rapport gepubliceerd waarin Suriname wereldwijd op de eerste plaats staat als het aankomt op ontbossing door mijnbouwactiviteiten. Maar liefst 28.5% van de totale ontbossing in Suriname heeft een directe link met de mijnbouw. 


Bron: WWF Germany. (2023). Extracted Forests. Unearthing the role of mining-related deforestation as a driver of global deforestation. 

Niet alleen het percentage bosbedekking is belangrijk, met name de kwaliteit van het bos doet er toe. Er komt steeds meer druk op het bos door de aanleg van wegen, uitgiftes van mijnbouwconcessies buiten de bosgordel, de oprukkende landbouwgrens door het omzetten van bos in landbouwgrond en de impacts van klimaatverandering. Ook reeds beschermde natuurgebieden genieten in de praktijk geen bescherming tegen andere belangen. De effecten hiervan zijn reeds merkbaar en grotendeels onomkeerbaar: er is minder voeding te vinden voor gemeenschappen in de dorpen, er zijn zorgen over de gezondheid en de leefbaarheid voor mens en dier wordt aangetast.

Momenteel is er volop aandacht voor de investeringen in de olie- en gassector. Opvallend genoeg roepen bedrijven in deze sectoren Suriname ook op om haar bos te behouden. Niet in de laatste plaats om te dienen als compensatie van wereldwijde emissies. Zowel de overheid als het bedrijfsleven geven aan heil te zien in de handel van carbon credits en debt-for-nature swaps. Als Suriname deze ‘spaarpot voor de toekomst’ wil behouden, en gebruik wil kunnen maken van de carbon credit handel, is de voorwaarde dat het bos moet blijven staan. 

Keep Suriname Green is een oproep om natuurinclusief én toekomstgericht te denken bij beleids- en investeringsbeslissingen. Mens en natuur kunnen niet wachten totdat het bos verder aangetast wordt. De bij De Nationale Assemblee ingediende ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is een belangrijke stap om als samenleving bewustere keuzes te maken, en de natuur te beschermen voor onze nakomelingen. Bovendien legt deze wet een basis om onze inheemse en tribale broeders en zusters, die meer dan 40% van de natuur op ons grondgebied in tact hebben helpen houden, eindelijk erkenning en compensatie te geven voor deze rol. Dit, naast de officiele erkenning en wettelijke bescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken in Suriname die eindelijk geregeld moet worden.

Op www.keepsurinamegreen.sr delen wij de komende periode steeds nieuwe informatie over waarom het belangrijk is om Suriname groen te houden. 


Stichting Groene Groei Suriname
Conservation International Suriname
WWF Guianas
Tropenbos Suriname

Visie van Surinamers over de ruimtelijke inrichting van Suriname in 2072

By | Press Release, Publication

In opdracht van de Inter-American Development Bank (IaDB) heeft de Stichting Groene Groei Suriname, in afstemming met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (Min ROM) gewerkt aan een visie over de ruimtelijke ordening van Suriname, zoals de gebruikers van de ruimte in Suriname dat zien. 

Honderden stakeholders zijn gedurende het proces van vier maanden gevraagd naar hun idee over de inrichting en het gebruik van de ruimte in Suriname over 50 jaar, oftewel in 2072. De uitdaging om met z’n allen ver in de toekomst te kijken, en te durven dromen, is aangegaan aan de hand van de toepassing van verschillende technieken. Het proces werd verdeeld in fasen zoals een online survey, het luisteren naar de conversaties op sociale media, organiseren van workshops en het bijwonen van informatie-sessies over actuele thema’s rondom ruimtelijke ordening. Elk van de fasen was bedoeld om een steeds specifieker beeld te krijgen van hoe het toekomstbeeld van Suriname op het gebied van ruimtelijke ordening eruit kan zien. Hierbij is gebruik gemaakt van de vijf pilaren die het Ministerie van ROM toepast, te weten: sociale zekerheid, economische weerbaarheid, ruimtelijke duurzaamheid, bescherming van het milieu en goed beleid (cq. sterke instituten).

Het resultaat van het onderzoek is een document waarvan dit de samenvatting is. De hier gepresenteerde visie geeft de richtlijnen aan die stakeholders – oftewel de gebruikers van de ruimte in Suriname – belangrijk vinden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Suriname. Dit document is bedoeld als input voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, als ook de totale regering, om haar lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Suriname op te baseren. Daarnaast zal deze visie moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, zodat een toekomstbestendige en planmatige ontwikkeling van Suriname beter mogelijk wordt en de wensen van Suriname worden gerepresenteerd.

Namens het uitvoerend team worden alle stakeholders bedankt voor het openhartig meedenken en dromen.

LAGERE SCHOOL AMATOPO FEESTELIJK GEOPEND

By | Press Release

Op 31 augustus 2022 werd de Openbare School Amatopo feestelijk ingezegend in het dorp Amatopo, in het zuid-westen van district Sipaliwini. Dit zal de eerste keer zijn dat de inheemse Trio-gemeenschap te Amatopo hier onderwijs zal krijgen. Per oktober zullen de eerste leerlingen starten met basisonderwijs.

Dit project is tot stand gekomen als samenwerking tussen de de Trio gemeenschap, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Stichting Groene Groei Suriname (GGS). Minister Marie Levens noemt het project in haar videoboodschap aan de gemeenschap “een prachtig voorbeeld van een Public-Private Partnerschap”. De Minister benadrukte hoe enorm blij zij is dat nu eindelijk, ook in dit afgelegen gebied, elk kind onderwijs kan genieten in hun eigen omgeving volgens het concept “Education on Location”. De Minister riep de gemeenschap op om zuinig om te gaan met de school.

Granman van de Trio gemeenschap, Jimmy Toeroemang, bedankte een ieder voor de inzet. Dit was een van de eerste projecten die de Granman heeft helpen ontplooien sinds zijn benoeming in september 2021. 

Kapitein Paneshi, Hoofdkapitein Peppoe en Granman Jimmy Toeroemang na de onthulling van het naambord van de O.S. Amatopo

Hoofdkapitein Peppoe sprak namens de gemeenschap van het dorp Amatopo een groot woord van dank uit. Gwendolyn Smith, voorzitter van Stichting Groene Groei Suriname, zei dat zij hoopt de belofte aan kapitein Peppoe te hebben ingelost. De kapitein zei bij de start van het project in oktober dat zijn laatste wens is om een school te zien in zijn dorp, voordat hij uit dit leven moet vertrekken.

Stichting Groene Groei Suriname (GGS) heeft het project gecoördineerd. Met de hulp van velen is het project tot stand gekomen. GGS bedankte daarom onder andere Dean Gorré, de voormalig bondscoach van Natio die Global FOREST93 Ambassador is geworden. Hij heeft zijn netwerk ingezet om extra fondsen te genereren zodat de bouw kon voortgaan, Rotary Club Paramaribo Central kwam in met gasoline en fondsen zodat het project door kon gaan. Ook andere sponsoren zoals Southern Commercial Bank, Beyrouth Bazaar, Talula als ook de leerlingen van Basisschool Stap Vooruit en de Nassy Brouwerschool, als ook Sage Uiterloo, die allen hielpen om schooltassen met inhoud aan te schaffen werden bedankt. Ook werd de hulp van het management en medewerkers van het naastgelegen toeristenoord Amatopo Rainforest bedankt voor de steun. Zij zorgden onder meer voor de waterinstallatie van de school en stonden klaar met extra mankracht wanneer nodig. 

Nadat elk kind zijn rugtas met inhoud in ontvangst had genomen, verplaatste de groep zich naar de school. Met de onthulling van het naambord en een rondleiding werd het gebouw in gebruik genomen. Er zijn vier lokalen, een kantoor, magazijn en een toiletgroep gebouwd. De eerste groep die zal starten bestaat uit 18 leerlingen onder de 15 jaar en 11 personen boven de 15 jaar die alsnog hun lagere school diploma willen behalen. De verwachting is dat er gedurende het jaar meer leerlingen zich zullen aanmelden. 

Het MInisterie van Onderwijs is druk bezig om alle administratieve handelingen in orde te maken zodat ook hier op maandag 03 oktober de schoolbel geluid zal worden door de leerkracht en het schooljaar – voor het eerst – zal aanvangen.

Schoolgebouw O.S. Amatopo in het zuid-westen van Suriname
Vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Tareno gemeenschap en Stichting Groene Groei Suriname bij de opening van de schoolSurvey spatial planning

By | Press Release

The Ministry of Spatial Planning and Environment is developing policy, planning and legislation for spatial planning in Suriname. To have a representative and inclusive process the Ministry is looking for insights from the general public. GGS is happy to support the Ministry of ROM in gathering these insights. In August 2022 an online survey will be distributed through social media, Whatsapp and SMS text to gather responses from Surinamese allover the country. 

Want to contribute? Please fill out the survey here: https://ee.kobotoolbox.org/x/obwNT9zc  

This is step one of the process we have designed to gather stakeholder insights. In the coming months we will organize other initiatives to gather more in-depth information per district, which will support the policy-making and legislative process within the Ministry of Spatial Planning and Environment (ROM).