All Posts By

admin2

Webinar: hoe beschermen we het bos met satelliet technologie

By | Press Release

Op 17 november 2020 heeft de stichting Groene Groei Suriname, samen met Satelligence, een webinar georganiseerd met als titel “het beschermen van het Surinaamse bos met satelliettechnologie”. In de webinar zijn de experts van Satelligence ingegaan op de techniek die zij gebruiken om ontbossing en bosvermindering in kaart te brengen. Hierbij hebben zij voorbeelden van projecten laten zien voor zowel bedrijven als overheden en is er ingegaan op de type dataverzameling in Suriname.

De data die met behulp van de technieken van Satelligence, sinds januari 2020 over Suriname wordt verzameld, wordt opgeslagen in een online database. De inloggegevens van deze database zijn door Stichting Groene Groei Suriname gedeeld met de bosautoriteiteiten in het land, als ook met de groene NGO’s die in Suriname opereren. Daarnaast kan het algemene publiek op www.busitaki.sr  elk kwartaal een samenvatting zien van de data uit dat kwartaal. Met de data wordt de autoriteiten een extra databron geboden om zicht te hebben op wat er in het bos gebeurd. In het vierde kwartaal van 2020 zal geëvalueerd worden in hoeverre de projectdoelstellingen behaald zijn en het vervolgtraject bepaald.

Web serie Busi Taki van start

By | Press Release

Op 01 oktober is de web serie Busi Taki gestart. Vlogger Christio Wijnhard zal elke week op zoek gaan naar informatie rondom een ander thema dat met onze natuur te maken heeft.

Christio bespreekt brede onderwerpen als “wat is bos?” als ook meer technische onderwerpen als “wat zijn carbon credits nou eigenlijk” en “hoe helpt de milieuraamwet ons natuur behouden?”. In de aflevering krijgt Christio ook updates over de stand van zaken van het bos in het item ‘de Forest Clock’. Aan de hand van satellietdata wordt er ingezoomd op bosvermindering dat is waargenomen in een deel van Suriname dat near-real time gemonitord wordt met Satelligence.

Het eerste seizoen heeft 20 afleveringen. Op www.busitaki.sr zullen er op donderdags nieuwe vlogs geplaatst worden. Op deze website zijn er ook korte updates te vinden van Christio’s avonturen tijdens zijn onderzoek. Daarnaast wordt elk kwartaal een update gepost over de data die verzameld is met satellieten.

Collaborative (Co)-Management as a Model for Bio-Cultural Conservation in Suriname 

By | Whitepaper

The Green Growth Suriname Foundation published its white paper titled: Collaborative (Co)-Management as a Model for Bio-Cultural Conservation in Suriname with the intend to help policymakers, private companies, scientists and practitioners who are involved in Nature Conservation in Suriname understand the developments in the area of co-management.

The direct motive for the paper is the implementation process of the Environmental Framework Law (operational since May 2020), which now includes opportunities for co-management. The paper presents an overview of how co-management partnerships are structured and how they could work in practice. This paper concludes with a set of recommendations for solving the problems that commonly emerge in co-management partnerships, especially the problems that are already occurring or are expected to occur in Suriname.

Download White Paper