Het natuurwiel

By 2nd October 2023Publication, Whitepaper

Dit natuurwiel heeft Gwendolyn Smith, Ph.D. in 2017 ontwikkeld als leidraad om de ontwikkeling van natuurbescherming te kunnen duiden. Door deze duiding kon Suriname haar ambitie op het gebied van natuurbescherming vaststellen en wetgeving aanpassen.

0. Maagdelijk bos (<1800)

  1. Exploitatie (eind 1800- begin 1900)

De periode waarbij agrarische ontwikkeling ontstond, en later ook de industriële revolutie volgde om voedsel en consumptieartikelen grootschalig te vervaardigen ten koste van de natuur.

2. Bescherming (1950 – 1980)

Bewustzijn over het verdwijnen van de eerste dier- en plantsoorten kwam op gang. Om verdere uitroeiing tegen te gaan, werden de eerste natuurgebieden ingesteld. Suriname had met haar natuurbeschermingswet in 1954 een voorloper rol in natuurbescherming.

3. Klimaatverandering (eind 1970s)

De eerste rapportages over klimaatverandering komen uit. De wereld besluit om het denken over natuurbescherming naar een mondiaal niveau te trekken. Regeringen praten in grote conferenties over de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Denk aan de Stockholm Conferentie (1971), Rio (1992), Rio+20 (2012) en Parijs (2015).

4. Internationale conventies (eind 1990s)

Internationale Conventies worden getekend om als wereld te werken naar minder uitstoot. Het succes van deze verdragen blijft echter uit. Landen als Suriname die haar bossen grootschalig behouden hebben, krijgen nog niet de positie die het wenst. Ondanks dat rapporten uitwijzen dat bossen het antwoord zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

5. Groene groei (2000s)

In deze periode van groene groei komt er steeds meer aandacht voor duurzame ontwikkelingen die gebaseerd zijn op kennis van de natuur, zoals hernieuwbare energie (zon, elektriciteit, hydro), biomimicry, non-timber forest products en carbon credits voor opslag van CO2 in bestaande bossen.

De Milieu Raamwet die in maart 2020 door het Surinaamse parlement werd aangenomen, heeft de nieuwe internationale inzichten vanaf de mid-vijftiger jaren meegenomen en biedt een ideale uitgangspositie om weer een voortrekker rol in te nemen op het gebied van natuur en milieu. De volgende stap is het updaten van de natuurwetgeving, welke dateert van 1954 en dus bijna 70 jaren oud is. De draft Wet Duurzaam Natuurbeheer is per juli 2022 ingediend bij De Nationale Assemblee en moet bediscussieerd worden. Deze draft wet heeft de nieuwste inzichten qua natuurbeheer meegenomen. Lees wat deze concepten zijn, als ook waarom de noodzaak om onze natuur te beschermen steeds groter wordt, op KeepSurinameGreen.sr