LAGERE SCHOOL AMATOPO FEESTELIJK GEOPEND

By 2nd September 2022Press Release

Op 31 augustus 2022 werd de Openbare School Amatopo feestelijk ingezegend in het dorp Amatopo, in het zuid-westen van district Sipaliwini. Dit zal de eerste keer zijn dat de inheemse Trio-gemeenschap te Amatopo hier onderwijs zal krijgen. Per oktober zullen de eerste leerlingen starten met basisonderwijs.

Dit project is tot stand gekomen als samenwerking tussen de de Trio gemeenschap, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Stichting Groene Groei Suriname (GGS). Minister Marie Levens noemt het project in haar videoboodschap aan de gemeenschap “een prachtig voorbeeld van een Public-Private Partnerschap”. De Minister benadrukte hoe enorm blij zij is dat nu eindelijk, ook in dit afgelegen gebied, elk kind onderwijs kan genieten in hun eigen omgeving volgens het concept “Education on Location”. De Minister riep de gemeenschap op om zuinig om te gaan met de school.

Granman van de Trio gemeenschap, Jimmy Toeroemang, bedankte een ieder voor de inzet. Dit was een van de eerste projecten die de Granman heeft helpen ontplooien sinds zijn benoeming in september 2021. 

Kapitein Paneshi, Hoofdkapitein Peppoe en Granman Jimmy Toeroemang na de onthulling van het naambord van de O.S. Amatopo

Hoofdkapitein Peppoe sprak namens de gemeenschap van het dorp Amatopo een groot woord van dank uit. Gwendolyn Smith, voorzitter van Stichting Groene Groei Suriname, zei dat zij hoopt de belofte aan kapitein Peppoe te hebben ingelost. De kapitein zei bij de start van het project in oktober dat zijn laatste wens is om een school te zien in zijn dorp, voordat hij uit dit leven moet vertrekken.

Stichting Groene Groei Suriname (GGS) heeft het project gecoördineerd. Met de hulp van velen is het project tot stand gekomen. GGS bedankte daarom onder andere Dean Gorré, de voormalig bondscoach van Natio die Global FOREST93 Ambassador is geworden. Hij heeft zijn netwerk ingezet om extra fondsen te genereren zodat de bouw kon voortgaan, Rotary Club Paramaribo Central kwam in met gasoline en fondsen zodat het project door kon gaan. Ook andere sponsoren zoals Southern Commercial Bank, Beyrouth Bazaar, Talula als ook de leerlingen van Basisschool Stap Vooruit en de Nassy Brouwerschool, als ook Sage Uiterloo, die allen hielpen om schooltassen met inhoud aan te schaffen werden bedankt. Ook werd de hulp van het management en medewerkers van het naastgelegen toeristenoord Amatopo Rainforest bedankt voor de steun. Zij zorgden onder meer voor de waterinstallatie van de school en stonden klaar met extra mankracht wanneer nodig. 

Nadat elk kind zijn rugtas met inhoud in ontvangst had genomen, verplaatste de groep zich naar de school. Met de onthulling van het naambord en een rondleiding werd het gebouw in gebruik genomen. Er zijn vier lokalen, een kantoor, magazijn en een toiletgroep gebouwd. De eerste groep die zal starten bestaat uit 18 leerlingen onder de 15 jaar en 11 personen boven de 15 jaar die alsnog hun lagere school diploma willen behalen. De verwachting is dat er gedurende het jaar meer leerlingen zich zullen aanmelden. 

Het MInisterie van Onderwijs is druk bezig om alle administratieve handelingen in orde te maken zodat ook hier op maandag 03 oktober de schoolbel geluid zal worden door de leerkracht en het schooljaar – voor het eerst – zal aanvangen.

Schoolgebouw O.S. Amatopo in het zuid-westen van Suriname
Vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Tareno gemeenschap en Stichting Groene Groei Suriname bij de opening van de school