Conflictresolutie: Een Methode ter Onderhandeling van het Surinaams Grondenrechtenvraagstuk

By 17th June 2019Whitepaper

De onderhandeling over grondenrechten is uitgegroeid tot een conflict tussen de overheid van Suriname en de inheemse- en marron gemeenschappen. Alhoewel er pogingen zijn gedaan tot oplossing van het conflict, blijkt dat partijen steeds verder uit elkaar staan wat leidt tot polarisatie. In dit artikel wordt een analyse van het conflict gepresenteerd vanuit het perspectief van conflictresolutie. Met behulp van het “Conflict Dynamics Continuum” (Carpenter & Kennedy, 2001) wordt aangegeven dat de overheid het conflict graag ziet oplossen met een compromis, waarbij niet alleen de belangen worden gediend van alle Surinamers, maar er ook politieke winst behaald wordt. De gemeenschappen benaderen het conflict competitief en zien de oplossing in het verkrijgen van rechten boven en onder de grond. Sinds 2007, zijn de uiteenlopende standpunten verheven tot een publiek conflict waarbij er verschillende maatschappelijke groepen betrokken zijn. De oplossing die wordt voorgesteld is die van een vijf-stappen proces dat focust op een waardig multi-stakeholder proces in plaats van op het eindproduct (het compromis of wetgeving). Hierbij worden zowel overheid en gemeenschappen bewust gemaakt van de verschillende methoden die er zijn voor oplossing van conflicten. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk een proces ontwerpen, waarbij de methode, de thema’s en de strategie worden vastgelegd voor de onderhandeling. In dat geval kunnen alle partijen beslissingen nemen en kan er transparantie worden gewaarborgd in het proces.

DOWNLOAD WHITEPAPER